در امتداد جاده ابریشم ـ لس انجلس

تئاتر ویلشایرابل٬ لس انجلس، ۹ فوریه ۲۰۱۴