زرياب

يکشنبه ١٣ اکتبر ٢٠١٩ ٬ لوگان هال٬ لندن

مستند طاق کسرى

نمايش مستند طاق کسرى در لندن، بهمن ١٣٩٦

 

ساخته شدن فيلم فولان دوى

تاريخ پخش:  سال ٢٠١۸

ترنم يادها و خاطره ها در غربت

يکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ در لوگان هال لندن

 

در امتداد جاده ابریشم ـ لس انجلس

تئاتر ویلشایرابل٬ لس انجلس، ۹ فوریه ۲۰۱۴

در امتداد جاده ابریشم – سفرهای مارکوپولو

۲۳ ژوئن ۲۰۱۳ در آرتس دپو لندن

جاده ابریشم، تجلیلی از امیر خسرو

یکشنبه ۳ مارس ۲۰۱۳، لوگان هال، لندن

عشق آمد و آتش به همه عا لم زد!

يكشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱، لوگان هال، لندن

شعر و رقص و ترانه در سرزمين چنگ و چغانه

۲۴ اكتبر ۲۰۱۰

تاريخ موسيقى اصيل در ايران

۲۹ دسامبر ۲۰۰۹

گل هاى جاويدان

۲۶ آوريل ۲۰۰۹

تاريخ ۳۰۰۰ سال رقص در ايران

۹ مارس ۲۰۰۸

۱۰۰ سال ترانه در ايران

۲۱ اكتبر ۲۰۰۷

بزرگداشت لعبت والا

۲۹ اكتبر ۲۰۰۶