تماس با ما

جهت كسب اطلاعات بيشتر در باره برنامه هاى بنياد توس و يا هنرمندان مى توانيد با ما تماس بگيريد٠

ايميل:
info@toosfoundation.com

براى ايميل مستقيم فرستادن به افراد نامبرده شده در صفحه شخصيت ها مى توانيد از شكل زير استفاده كنيد
name@toosfoundation.com

نشانى پستى:
Toos Foundation,
Suite 164, 571 Finchley Road,
London NW3 7BN

 

تلفن: +44  203 623 0297