اکبر گلپایگانی – صدا و تصوير

 

 <<< پنجاه ترانه از اکبر گلپایگانی

<<< روی برگی بنویس عشق ـ اکبر گلپایگانی

 <<<  149  اکبر گلپایگانی – گلهای تازه

 <<< برگ سبز ۲۶۵ اکبر گلپایگانی آواز پرویز یاحقی ویلن جلیل شهناز تار جهانگیر ملک تمبک