جميل خرازى

خانم جميل خرازى، موسس و مدير بنياد توس، هنرمندى پر دست آورد و سرمايه دارى موفق است. ايشان به منزله بالرين و خواننده كلاسيك، برنامه هاى مختلفى در اروپا، آمريكا و خاورميانه به اجرا در آورده اند و در طراحى، معمارى و بناسازى، پروژه هاى موفقى را اداره كرده اند. شركت ها و تراست هاى متعددى توسط ايشان تاسيس شده كه در بسيارى از آنان كماكان به عنوان مشاور فعاليت مى كنند. خانم خرازى از طرفداران پروپاقرص هنر و فرهنگ ايرانى و مدافع جدى حقوق بشر هستند. ايشان به فعاليت هاى خود در آسيا و خاورميانه در كمك رسانى به كودكان آسيب ديده در جنگ ادامه داده اند و تكفل مخارج تحصيلى تعدادى از دانشجويان آسيايى و آفريقايى در دانشگاه هاى غربى را بعهده دارند. خانم خرازى به منزله فرستاده دانشگاه هاروارد در خاورميانه فعاليت داشته اند و در حال حاضر از اعضاى شوراى بين المللى حامى مدير مدرسه هاريس در دانشگاه شيكاگو هستند.

بارونس كارولاين كاكس كويينزبرى

بارونس كاكس از نمايندگان مستقل مجلس لردهاى بريتانيا و نايب رييس آن بين سال هاى ١٩٨٦ تا ٢٠٠٤ بودند. ايشان در ضمن رياست گروه فراحزبى پارلمانى در ارتباط با ارمنستان و رياست دانشگاه ليورپول را به عهده دارند. بارونس كاكس موسس انجمن خيريه كمك هاى بشردوستانه اى هستند كه هدف خود را بهبود شرايط كسانى كه تحت فشارآزار و سركوب قرار دارند، مى داند (موسسه هارت) و بواسطه برنامه هاى اين بنياد سفرهاى متعددى به ارمنستان، برمه، تيمور شرقى، هندوستان، نيجريا، اوگاندا و سودان كرده اند.

بارونس كاكس از همان ابتدا از حاميان بنياد توس بوده اند و از پشتيبانى فعاليت هاى آن دريع نداشته اند.

پروفسور كولم اوموييرارتى

پروفسور اوموييرارتى، از حاميان بنياد توس، در حال حاضر مدير مدرسه هاريس دانشگاه شيكاگو و از اعضاى ارشد مركز تحقيقاتى اذهان عمومى در آمريكا هستند. ايشان، همچنين از محققين اصلى بنياد ملى علوم آمريكا و از مبتكرين شيوه هاى نمونه بردارى آمارى در بررسى هاى حضورى محسوب مى شوند. پروفسور اوموييرارتى به عنوان مشاور با بسيارى از موسسات دولتى و خصوصى در آمريكا، انگلستان، ايرلند، ايتاليا و هلند همكارى مى كنند و از طريق سازمان ملل، كميسيون جامعه اروپايى، سازمان همكارى و توسعه اقتصادى و انجمن بين المللى ارزيابى هاى آموزشى در كشورهاى ديگرى نظير چين، ميانمار، منيا، پرو و لسوتو نيز فعاليت داشته اند.

پروفسور سوزان ميير

پروفسور سوزان ميير، مديرمدرسه هاريس در دانشگاه شيكاگو بين سال هاى ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩، كتب و مقالات مختلفى در باره روش اندازه گيرى فقر و اثرات آن منتشر كرده اند. ايشان مديريت مركز مشترك تحقيقاتى دانشگاه شيكاگو و دانشگاه نورث وست در باره فقر را بعهده داشتند. بعلاوه، ايشان معاون سردبير نشريه جامعه شناسى آمريكا بودند.

پروفسور ميير از همان ابتداى كار از حاميان پروپاقرص بنياد توس محسوب مى شدند و در برنامه هاى آن سخنرانى كرده اند. ايشان در حال حاضر به تحقيق در باره تحرك پذيرى نيروى كار در سنين مختلف مشغول هستند.

دكتر راجا كمال

دكتر راجا كمال، از گروه حاميان بنياد توس، معاون رييس روابط بين المللى موسسه باك براى تحقيقات سنى هستند. ايشان پيش از آن از نايب روساى ارشد مدرسه هاريس در دانشگاه شيكاگو و مدير اقدامات بين المللى مدرسه كندى در دانشگاه هاروارد بودند. رشته تخصصى دكتر كمال اقتصاد و تجارت بين المللى است و قبلا در همين رشته در دانشگاه بوستون تدريس مى كردند.

دكتر كمال مقالات متعددى در نشريات آمريكايى و بين المللى منتشر كرده اند و كارهاى ايشان به زبان هاى عربى، چينى، فرانسوى، روسى و اسپانيايى ترجمه شده اند.

محمود خوشنام

آقاى محمود خوشنام، كارشناس موسيقى هستند و سردبيرى نشريه بررسى موسيقى را بعهده داشتند. ايشان در كانسرواتوارملى  موسيقى ايران تدريس مى كردند و ٥ سال سردبير نشريه ماهانه رودكى بودند. آقاى خوشنام در ١٩٨٠ به آلمان مهاجرت كردند و در سال هاى بعدى با نشريات و راديو هاى متعددى همكارى كرده اند. ايشان برنامه هاى مختلفى را براى راديوى دويچه وله آلمان و سرويس فارسى بى بى سى تهيه كرده اند. حوزه اصلى كار ايشان در موسيقى فولكوريك و پاپ ايرانى است.

آقاى خوشنام از بدو تاسيس بنياد توس از حاميان آن بوده اند و در تهيه بسيارى از برنامه هاى آن همكارى داشته اند.

شيوا شفيقيان

خانم شيوا شفيقيان قبلا دكتر كودكان و عضو كالج سلطنتي اطباى انگليس بودند. ايشان بعد از بازنشستگى به تحصيل در رشته هنر پرداختند و در حال حاضر به نقاشى اشتغال دارند. خانم شفيقيان به منزله فرزند لعبت والا همواره به شعر و ادبيات نيز علاقه داشته اند و اخيرا اولين دفتر اشعار خود را منتشر كرده اند.

ايشان از همان ابتداى كار از حاميان بنياد توس بودند و در برگزارى اغلب برنامه هاى آن همكارى داشته و از اعضاى گروه مشاورين آكادميك آن محسوب مى شوند٠.

جين لوئيسون

جين لوئيسون از پژوهشگران موسسه مطالعات عربى و اسلامى دانشگاه اكستر و بخش موسيقى مدرسه مطالعات شرقى و آفريقايى دانشگاه لندن بوده اند٠ ايشان فارغ التحصيل دانشگاه شيراز و مسلط به زبان فارسى هستند٠يكى از آخرين كارهاى خانم جين لوئيسون پروژه گردآورى برنامه گلها براى كتابخانه موزه بريتانيا بود٠ايشان در حراست از اين مجموعه مهم نقشى كليدى داشته اند٠

جين لوئيسون از همان اوائل با بنياد توس همكارى داشته و در تهيه و اجراى چندين برنامه آن، بويژه برنامه گلهاى جاويدان، كمك مستقيم كرده اند٠ ايشان در گروه مشاورين آكادميك بنياد توس مشاركت دارند٠

دكتر لئونارد لوئيسون

دكتر لئونارد لوئيسون استاد ارشد موسسه مطالعات عربى و اسلامى دانشگاه اكستر در زبان و ادبيات فارسى، اشعار و ادبيات عرفانى و تاريخ ايران هستند٠ تخصص ايشان در ترجمه اشعار عرفانى ايرانى است٠ دكتر لوئيسون در ضمن سردبيرى سالنامه “بررسى مولانا رومى” كه به مطالعات آكادميك در باره مولوى اختصاص يافته است، را بعهده دارند٠

ايشان همچنين چندين كتاب در باره صوفى گرى در ايران و معرفى صوفيان مهم آن، منجمله عطار، مولوى، حافظ و شبسترى، منتشر ساخته اند٠ مقالات ايشان در انسيكلوپدى هاى مختلفى نظير “عشق در مذاهب جهانى”، “اسلام” و “ايرانيكا” نيز منتشر شده اند٠ دكتر لوئيسون با بنياد توس همكارى داشته و از اعضاى گروه مشاورين آكادميك آن محسوب مىشوند٠