علی اکبر صادقی – اطلاعات بيشتر

 

 <<< علی اکبر صادقی – ويکى پديا

 <<< رونمایی از کتاب زندگی ،عشق و گم‌گشتگی: نقاشی های علی اکبر صادقی – کیانوش فرید