منابع

درامتداد جاده ابریشم

 

در باره جاده ابریشم از بنیاد توس >>>

منابع (کتاب هایی در باره جاده ابریشم) >>>

ايران در سفرنامه ماركوپولو >>>

ویکی‌پدیا در باره جاده ابریشم >>>