فرامرز پایور – صدا و تصوير

 

 <<< چهار مضراب شور – فرامرز پایور

 <<< ارکستر سازهای ملی – فرامرز پایور – عبدالوهاب شهيدى – سه گاه

 <<< جلیل شهنار، اصغر بهاری، فرامرز پایور و حسین تهرانی

 <<< زرد ملیجه – اجرای فرامرز پایور و حسین تهرانی

 <<< نادر گلچین، هوشنگ ظریف، فرامرز پایور و عهدیه

 <<< ‏صدا و سنتور – پایور: نوای دل