فریدون مشیری – اطلاعات بيشتر

 

 <<< فریدون مشیری – ويکى پديا

 <<< نگاهی به شعرهای ترانه‌شده فریدون مشیری – محمود خوشنام