قیچک – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی قیچک آزاده شمس

 <<< قیچک و آواز، آهنگ قدیمی بیا ای ساقی ساخته نصرالله زرین‌پنجه

 <<< قیچک نوازی نسیم شیرافکن

 <<< پیش درآمد دشتی – قیچک بم: حامد افشاری

 <<< قیچک آلتو حمیدرضا آفریده