حسن کسائی – اطلاعات بيشتر

 

 <<< حسن کسائی – ويکى پديا

 <<< زندگی نامه استاد حسکسائین  – نت به نت

 <<< راوی حکایت‌های نی؛ به مناسبت درگذشت حسن کسائی – محمود خوشنام | بى بى سى