تاریکخانۀ صادق هدایت در لندن

اتاق سرخ، عنوان یک نمایش اپراست که بر پایۀ یکی از داستان‌های صادق هدایت (“تاريکخانه” اژ مجموعه سگ ولگرد) ساخته شده و اخیراً در لندن روی صحنه رفت. ‏

این دومین اثر اپرای امیرمهیار تفرشی‌پور، آهنگساز ایرانی است. کار اول او هم بر مبنای یک داستان دیگر صادق هدایت بود. ‏اپرای اتاق سرخ در چارچوب جشنوارۀ “تِت آ تِت” لندن به نمایش درآمد. ‏