همایون شجریان – صدا و تصوير

 <<< مرغ سحر با صدای همایون شجریان و عبیر نعمه

 <<< همایون شجریان – سرنوشت

 <<< همایون شجریان و سهراب پورناظری – آلبوم ایران من

 <<<  همایون شجریان – آرایش غلیظ

 <<< همایون شجریان – ابر میبارد

 <<< همایون شجریان – آهاى خبردار