هرمز فرهت – اطلاعات بيشتر

 

 <<< هرمز فرهت – ويکى پديا

 <<< به عبارت دیگر: گفتگو با هرمز فرهت – بى بى سى

 <<< هرمز فرهت: موسیقی ایرانی در گذر تاریخ– شهاب میرزایی٬ بى بى سى