صدا و تصوير

۱۰۰ سال ترانه در ايران

 

راديو دويچه وله ـ مصاحبه  جميله خرازى با الهه خوشنام

>>>

راديو ايران ـ مصاحبه  جميله خرازى با نادر صديغى

>>>

برنامه بزرگداشت جمشيد شيبانى

>>>