ایرج رحمانپور – صدا و تصوير

 

 <<< ایرج رحمانپور – موسيقى محلى لرستان از آلبوم سفر اميد

 <<< ایرج رحمانپور – توز سر ره

 <<< آهنگ لکی سنتی “بزران” از ایرج رحمانپور

 <<< کنسرت ایرج رحمانپور ، بابک محمدی