جواد معروفی – صدا و تصوير

 

 <<< جواد معروفی – خوابهاى طلايى

 <<< جواد معروفی – عاشقانه

 <<< جواد معروفی و همايون خرم – شکوفه ها

 <<< جواد معروفی و همايون خرم – دل شکسته