لوریس چکناواریان – صدا و تصوير

 

 <<< قطعه چکناواریان برای جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی

 <<< لوریس چکناواریان – ارکستر اپراى ونکوور

 <<< لوریس چکناواریان – آوازهاى عاشقانه

<<< شهرام ناظری و لوریس چکناواریان – شیدا شدم

 <<< مکن ای صبح طلوع – لوریس چکناوریان٬ ارکستر سمفونیک البرز و گروه کر فیلارمونیک ایران

 <<< کتاب باز با لوریس چکناواریان رهبر ارکستر، نویسنده و نقاش ارمنی