صدا و تصوير

عشق آمد و آتش به همه عا لم زد!

 

گزارش تى وى ايران فردا ›››

صداى آمريكا، بيژن مولودى، گزارش از برنامه و گفتگو با جميل خرازى   ›››

 مصاحبه فریدون توفیقی با جميل خرازى >>>

مصاحبه جمیل خرازی با علیرضا میبدی >>>

تلويزيون رها مصاحبه با جمیل خرازی >>>