ماريو تقدسى – صدا و تصوير

 

 <<< ماريو تقدسى – اى ايران

 <<< جایگاه اپرا در موسیقی ایران؛ گفت‌وگویی با ماریو تقدسی