صدا و تصوير

ترنم يادها و خاطره ها در غربت

 

مصاحبه عسل پهلوان با جميل خرازى >>>

مصاحبه فرهنگ فرهى از پارس تى وى با جميل خرازى >>>

مصاحبه با جميل خرازى – تلويزيون من و تو >>>

گزارش و مصاحبه روزنامه کیهان آنلاین با جمیل خرازی >>>

گزارش ايران فردا >>>

تريلر برنامه >>>