محمد شمس – صدا و تصوير

 

 <<< خلیج همیشگی فارس اثری از محمد شمس و شعری از عادل حسینی

 <<< عماد رام – محمد شمس – بهار من

 <<< ترانه سيمای ماندگار با صدای آندرانيک و اجرای محمد شمس