مرتضی نی‌داوود – اطلاعات بيشتر

 

 <<< مرتضی نی‌داوود – ويکى پديا

 <<< يادی از مرتضی نی داوود، خالق آهنگ مرغ سحر – محمود خوشنام ٬ بى بى سى