نورعلی الهی – اطلاعات بيشتر

 

 <<< نورعلی الهی – ويکى پديا

 <<< تنبورهای ‘استاد الهی’ در موزه متروپولیتن نیویورک – پانته آ بهرامی٬ بى بى سى