پرویز مشکاتیان – صدا و تصوير

 

 <<< قطعه چکاد – پرویز مشکاتیان

 <<< پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی – گروه عارف

 <<< آلبوم خراسانیات – محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

 <<< پرویزمشکاتیان – سنتور

 <<< دو نوازی سنتور و تمبک – پرویز مشکاتیان و ناصر فرهنگفر

 <<< مقدمه بیداد – پرویز مشکاتیان