پرویز یاحقی – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی ویولن – ساز دل اثر پرویز یاحقی

<<<  پرویز یاحقی دستگاه شور تکنوازان

 <<< پرویز یاحقی , سه گاه , برنامه تکنوازان

 <<< قصه‌ی بهشت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی و جهانگیر ملک