رضا قاسمی – صدا و تصوير

 

 <<< زندگی درون پرانتز- فیلمی درباره رضا قاسمی

 <<< چهار مضراب اصفهان. ساخته رضا قاسمی

 <<< رضا قاسمی – بداهه نوازی در اصفهان

 <<< الا یا ایها الساقی: شهرام ناظری ـ آهنگ: رضا قاسمی