صادق تبریزی – اطلاعات بيشتر

 

 <<< مروری بر آثار استاد صادق تبریزی – هنرگردى

 <<< روایت صادق تبریزی از زندگی و آثار خویش – ویستا

 <<< گفت و گویی منتشر نشده با صادق تبریزی – علی عظیمی نژادان