شهرداد روحانی – صدا و تصوير

 

 <<< راپسودی اصفهان شهرداد روحانی ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور

 <<< نغمه ها / مروری بر آثار و زندگی استاد شهرداد روحانی

 <<< باله بیژن و منیژه- حسین دهلوی- شهرداد روحانی

 <<< شهرداد روحانی – رقص بهار