سهراب سپهری – صدا و تصوير

 

 <<< اشعار سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی – صدای پای آب

 <<< اشعارسهراب سپهری با صدای خسروشکیبایی – حجم سبز

 <<< تنها تصاویر ویدئویی از سهراب سپهری و شعر صدا کن مر

 <<< مستند سهراب – زندگی و شعر سهراب سپهری