کلیسای صلیب مقدس – اطلاعات بيشتر

 

 <<< کلیسای مقدس، گوهری در مجموعه آرارات تهران