تنبور – صدا و تصوير

 

 <<< تنبور نوازی خلیل عالی نژاد – آلبوم شکرانه

  <<< تنبور یارسان سید خلیل آلینژاد

 <<< یه شبی زار و پریشان در میخانه زدم

 <<< بداهه نوازی تنبور – سهراب پورناظری

 <<< بداهه نوازی تنبور استاد آرش شهریاری

 <<< شمس من و خدای من – اجرای زنده هژیر مهرافروز و گروه تنبور نوازان