صدا و تصوير

کارهای «اولین باغچه بان» – صدا و تصوير

 

 <<< اِولین باغچه‌بان – اپراى وردى

 <<< بنیاد توس- آلبوم مصور- ثمین باغچه بان – چهارشنبه سوری

 <<< روزهایی که تهران اپرا داشت٬ بى بى سى