Bayazid Bastami – More Information

Bayazid Bastami in the World of Islam Encyclopaedia >>>

Bayazid Bastami – Wikipedia >>>

BESṬĀMĪ, BĀYAZĪD – Encyclopædia Iranica >>>