Dariush Pirniakan – Audio & Video

 

Tar va Ney · Dariush Pirniakan · Jamshid Andalibi >>>

Dariush Pirniakan · Shahnazi >>>

Tasnife Nargese Mast · Sedigh Tarif · Dariush Pirniakan >>>

Chaharmezrabe Kereshmeh · Sedigh Tarif · Dariush Pirniakan >>>