جميله خرازى

سايت شخصى >>>

وبلاگ >>>

 

ليدى خرازى در دانشگاه پارک >>>

لیدی خرازی در دانشگاه نظامی آمریکا >>>

حضور لیدى خرازى در جش ن سالانه باله لس آنجلس >>>

فردوسى امروز ـ چهره هاى آشنا: خانم خرازى در شهر کانزاس >>>

جوانان ـ کليد شهر کانزاس به خانم خرازى اهدا شد >>>

شهردار كانزاس سيتی کلید شهر را به بانو خرازی تقدیم کرد >>>

کتاب دختران ایران سالار زنان جهان به قلم خانم منصوره پیرنیا ۲۰۱۶ صفحه ۳۷۲ >>>

صفحه شخصى مدرسه هاريس دانشگاه شيکاگو (انگليسى) >>>

عضويت موسسه باک (انگليسى) >>>

اعضاى شوراى بين المللى دانشگاه سنگاپور (انگليسى) >>>

صفحه بنياد جميله خرازى در ديتبوک (انگليسى) >>>

جميل خرازى در کميته دانشگاه هاروارد >>>

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب بزرگداشت جمشید شیبانی کالیفرنیا 2008 >>> 

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب رونمایی کتاب شعر لعبت والا 2009 >>>

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب بزرگداشت رابرت دووارن سالت لیک سیتی 2009 >>>

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب یادبود اولین باغچه بان 2010 >>>

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب بزرگداشت جلال ذوالفنون 2010 >>>

متن مصاحبه جمیل خرازی با رضا بدیعی کالیفرنیا 2010 >>>

متن سخنرانی جمیل خرازی در شب بزرگداشت رضا سرکوب 2012 >>>

بنياد جميله خرازى: يارى رسانى به فرهنگسازان – عصر امروز >>>

ديلى استار – خرازى و غريب در باره دانشگاه هاروارد (انگليسى) >>>

کيهان لندن – ۱۹۹۸ – ادغام دو موسسه نيکوکارى خرازى جکسون>>>

مجله هلو – ۱۹۹۸ – جشن جکى جکسون>>>

مجله هلو – ۱۹۹۸ – جشن کودکان در کلاريج>>>

مجله هلو – ۱۹۹۸ – شام و کنسرت بنياد هيون >>>

عضويت ها

عضو شوراى بين المللى مدرسه هاريس دانشگاه شيکاگو

عضو شوراى مدرسه کندى دانشگاه هاروارد

عضو شوراى بين المللى دانشگاه سنگاپور

عضو شوراى موسسه تحقيقاتى باک

موسسات مورد حمايت

ارکستر جديد فيلارمونيک لندن

انجمن رقص ايران

هنرمندان بدون مرز

مرکز فرهنگى هنرى لندن

هنرمندان شرقى در آمريکا

موسسه خيريه جذورنا

نيان گذار و مدير مدرسه موسيقى lندن